Privacy Policy

Vox Humana
gevestigd aan Waalstraat 72, 3131cs Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vox Humana
https://www.voxhumana.nl  en https://www.voxhumanawebstore.nl
Waalstraat 72
3131cs Vlaardingen
(+31)010-4346628

Functionaris Gegevensbescherming:
RC van Loon is de Functionaris Gegevensbescherming van Vox Humana hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonlijke gegevens worden door Vox Humana dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (de Wet Bescherming Persoonsgegevens)  stelt. Daarom vermelden wij duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken via deze privacyverklaring. Ook beperken wij het verzamelen van persoonsgegevens  tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

Ook vragen wij om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
U heeft het  recht  om uw persoonsgegevens op  aanvraag in te zien,  te corrigeren of te verwijderen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vox Humana verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze.

Vox Humana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandelen bestelling:
Wanneer u bij ons via de website een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

- Voor- en achternaam
-  Adresgegevens
-  Factuuradres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Vox Humana analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Vox Humana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden
Vox Humana verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vox Humana blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vox Humana gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Vox Humana gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we analytische cookies (google analytics) die uw surfgedrag anoniem bijhouden zodat we statistieken kunnen meten en op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;

Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd,

Gegevens delen is uitgezet,

We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geinformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Contactformulier
Wij bieden via onze websites de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang de inhoud van uw e-mail nodig is voor beantwoording en afhandeling daarvan.


Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij u willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vox Humana en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vox Humana wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Vox Humana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en waar mogelijk met  tweestapsverificatie.

We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer (SSL)) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u gegevens invoert.

Payment Service Provider(PSP):
Online betalingen op http:// voxhumanawebstore.nl  gaat in een veilige omgeving (SSL) via onze  Payment Service Provider  Mollie. https://www.mollie.com .

Geautomatiseerde besluitvorming:
Vox Humana neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vox Humana) tussen zit.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 18-04-2019

Information

Vox Humana
Waalstraat 72 | 3131 CS Vlaardingen
Tel.: +31 10 4346628
info@voxhumana.nl
Kamer van Koophandel: 73868876
BTW nr: NL118482646B01

Openingstijden

Dinsdag van 13:00-17:00.

Woensdag  van 13:00-17:00.

Donderdag  van 13:00-17:00.

Vrijdag van 13:00-17:00. Vrijdag geen koopavond.

Zaterdag van 10:00-17:00.

Zondag en maandag gesloten.

 

Vox Humana
Waalstraat 72 | 3131 CS Vlaardingen
Tel.: +31 10 4346628
info@voxhumana.nl

Over ons

Privacy Policy

    Contact Us    
(Opent in  onze webshop)